Αλλαγές στο σύστημα διακίνησης προϊόντων EMCS που υπόκεινται σε ΕΦΚ

Με εγκύκλιό της (Ε 2024/21.2.2020) η ΑΑΔΕ μέσω της διεύθυνσης ΕΦΚ και ΦΠΑ, ενημερώνει για τις αλλαγές που επέρχονται το λειτουργικό σύστημα EMCS.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τροποποιήσεις κατά την διαδικασία υποβολής του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, όσον αφορά το πεδίο «Στοιχεία Αποστολής – Πιστοποιητικό Έγγραφο» στο οποίο προστίθενται νέα πεδία (Τύπος εγγράφου και Αριθμός Αναφοράς Εγγράφου, Αριθμός συσκευασιών).

Αλλαγές επέρχονται επίσης, όταν ο χρήστης του συστήματος, αιτείται χειροκίνητο κλείσιμο, στην περίπτωση που το σύστημα EMCS δεν μπορεί να «κλείσει» ηλεκτρονικά με τη συνήθη διαδικασία, καθώς και αλλαγές επέρχονται στα αυτοματοποιημένα μηνύματα του συστήματος και στην διεθνή παρακολούθηση των αριθμών e-ΔΕ.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Δείτε επίσης