Καταχώρηση πιστοποιημένων εκτάσεων Σκληρού Σίτου - Ελαιολάδου και Παραδόσεων Ελιάς - Άρθρο 68

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης πιστοποιημένων εκτάσεων Σκληρού Σίτου - Ελαιολάδου και Παραδόσεων Ελιάς - Άρθρο 68 http://elgo.opekepe.gr/ για την επικαιροπoίηση των στοιχείων των ομάδων παραγωγών για το Σκληρό Σίτο και το Ελαιόλαδο από τους Φορείς Πιστοποίησης τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα, 30.06.2014.

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πρέπει για τις ομάδες παραγωγών σκληρού σίτου και ελαιολάδου:

  1. Να προστεθούν οι επιβλέποντες των ομάδων παραγωγών για την καλλιεργητική περίοδο 13/14
  2. Να επικαιροποιηθούν τα πιστοποιητικά των ομάδων παραγωγών οι οποίες συνεχίζουν να είναι ενεργές για την καλλιεργητική περίοδο 13/14
  3. Να αντιστοιχιστούν οι επιβλέποντες ΟΛΩΝ των ομάδων παραγωγών

Όλες οι ενεργές ομάδες παραγωγών πρέπει να έχουν επιβλέποντα/επιβλέποντες και πιστοποιητικό για την καλλιεργητική περίοδο 13/14. Οι ενεργές ομάδες ενεργοποιούν αυτόματα και τους ρόλους των χρηστών τους. Για τους χρήστες αυτούς δεν απαιτείται πρόσθετη ενέργεια (φόρμα ενεργοποίησης λογαριασμού).

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, στο μενού Διαχείριση->Εμφάνιση Ενεργών Χρηστών εμφανίζονται όλοι οι χρήστες των ομάδων παραγωγών.

Οι Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να επικαιροποιήσουν τους χρήστες.

  • Αν κάποιος χρήστης πρέπει να απενεργοποιηθεί για το νέο έτος, συμπληρώνει την φόρμα διαγραφής ρόλου χρήστη, τσεκάροντας τους ρόλους που θέλει να απενεργοποιήσει και την αποστέλλει στo fax της Δ/νσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ: 210 8847258.
  • Σε περίπτωση νέας ομάδας παραγωγών μπορεί να προστεθεί, και αντίστοιχα μπορούν να προστεθούν οι χρήστες/ρόλοι. Για τους νέους χρήστες πρέπει να σταλεί φόρμα δημιουργίας λογαριασμού και να αποσταλεί στo fax της Δ/νσης Πληροφορικής

Η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής

Καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 07/07/2014

Δείτε επίσης