Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αιτήματα εκμίσθωσης βοσκοτόπων

14 Σεπτεμβρίου, 2016
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αιτήματα εκμίσθωσης βοσκοτόπων

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι Κτηνοτρόφοι και οι συλλογικές ενώσεις να υποβάλλουν στην Περιφέρεια αίτημα για χωροταξική ανακατανομή βοσκήσιμων γαιών. Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα εξετάζει επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΔΑΟΚ, των Δήμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε περισσότερα για:
Κτηνοτρόφοι
Βοσκοτοποι

Επικαιρότητα