Παράταση στην ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής έως 28/12/2018

Σχετική παράταση χορηγεί το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών σύμφωνα με την εγκύκλιο που ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΟΙΝΟΥ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Διεύθυνση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κωδ.: 10552

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση στη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτους 2018, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ»

Σε συνέχεια των έγγραφων και προφορικών αιτημάτων ορισμένων ΔΑΟΚ σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. παρατείνεται μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2018.

Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που καταγράφηκαν από τις εν λόγω ΔΑΟΚ οι δηλώσεις συγκομιδής δύναται μέχρι το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας να κατατεθούν από τους παραγωγούς χειρόγραφα στις ΔΑΟΚ. Οι τελευταίες οφείλουν να καταχωρίσουν ψηφιακά τα αντίστοιχα στοιχεία που θα τους κατατεθούν χειρόγραφα μέχρι την 15/1/2019 στη Βάση Πληρωμών.

Δείτε επίσης