Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι : 

Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους. 

 

Δείτε επίσης