Δόθηκε παράταση για το Μέτρο 6 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  αρ.  4511/24-6-2019 Απόφαση  «5η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
 
Με την εν λόγω  5η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3, παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 έως και τις 2 Ιουλίου 2019  και ώρα 1 μετά το μεσημέρι.
 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων ( http://www.ependyseis.gr ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.
 
Από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019, ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έγγραφο καθώς και όλο το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου 6.3  αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/

Δείτε επίσης