ΟΣΔΕ: Παράταση έως τις 15 Ιουνίου για τις δηλώσεις

18 Μαρτίου, 2020
ΟΣΔΕ: Παράταση έως τις 15 Ιουνίου για τις δηλώσεις

Κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν πρώτες οι ιταλικές αρχές, οι οποίες είναι αντιμέτωπες με μια άνευ προηγουμένου κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19, και εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρατείνουν κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής από τους γεωργούς των αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις και για ορισμένες ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Η παράταση αυτή θα μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους επιλέξιμους γεωργούς σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω παράταση. Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι πλέον η 15η Ιουνίου 2020 (link is external) αντί της 15ης Μαΐου (link is external), ώστε οι γεωργοί να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους στους δύσκολους και πρωτοφανείς καιρούς που διανύουμε.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι γεωργοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές επεξεργάζονται τις αιτήσεις και διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους. Στη συνέχεια, οι ενισχύσεις της ΚΓΠ διανέμονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Επιτροπή επί του παρόντος προετοιμάζει τα νομικά μέτρα μέσω των οποίων θα επιτραπεί η παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν την επιδημία COVID-19.

Δείτε περισσότερα για:
Ενιαία Ενίσχυση
Οσδε

Επικαιρότητα