Προθεσμίες

Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών

Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης στην Πρόσκληση της δράσης «Κομφούζιο»

Στην επικείμενη τροποποίηση της ΥΑ της δράσης, το συγκεκριμένο κριτήριο δεν θα έχει πλέον τη μορφή κριτηρίου επιλεξιμότητας/αποκλεισμού.

Οι επόμενες πληρωμές ολοκληρωμένης διαχείρισης ζαχαροτεύτλων

Επιπλέον τους ενημέρωσαν ότι οι επόμενες πληρωμές για τα έτη 2015 και 2016 θα ολοκληρωθούν ως εξής.

Μέχρι τις 25 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα της αγροτικής εστίας

ε μια εβδομάδα, την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2016

Με τις σημερινές εντολές εξοφλήθηκαν 390 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 462.474,30€.

Παρατείνει μέχρι τέλους του 2017 η μίσθωση βοσκήσιμων γαιών

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την μίσθωση βοσκήσιμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Πληρωμές δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Καβάλα

Ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 26-06-2017 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής .

Παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών αγροτών Β΄ εξαμήνου 2016

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέσω των καταστημάτων των ΕΛΤΑ .

Πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας από τον ΕΛΓΑ

Επιχορηγεί προγράμματα εγκατάστασης μέσων ενεργητικής προστασίας, προκειμένου να προστατεύσει αποτελεσματικά την αγροτική παραγωγή από φυσικούς κινδύνους.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στα Γρεβενά

«Βιολογική Κτηνοτροφία» έτους 2012 με ποσό οικονομικής ενίσχυσης ύψους 30.995,51€ .