Προθεσμίες

Μέχρι 15/1 η υποβολή της δήλωσης για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως την 15η Ιανουαρίου 2017.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι εξοφλήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης

Αναφέρει ότι οι οφειλόμενες πληρωμές ύψους 156 εκατ. ευρώ από την πλευρά του υπουργείου προς τους δικαιούχους θα εξοφληθούν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2017.

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής μέχρι 15/1/2017, επεξεργασίας/εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας .

Παράταση οριστικοποίησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέους γεωργούς

Παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στην Πιερία έτους 2014

Εχει αναρτηθεί η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2014.

Πληρώθηκαν οι αποζημιώσεις στους αμπελουργούς

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, θα πληρωθούν και οι τελευταίες αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον περονόσπορο το 2011.

Παράταση των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η προθεσμία που αναφέρεται στο υπάριθμ. 5829/132733/28-11-2016 έγγραφό μας, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Μέχρι 31/12 οι εμβολιασμοί κατά της οζώδους δερματίτιδας

Θα προβαίνει στην περικοπή του συνόλου των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων αυτών, κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 20%.

Υποβολή αιτήσεων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 132

«Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του ΠΑΑ 2007-2013»

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνονται για έναν μήνα.