Προθεσμίες

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού

Παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους. 

Αιτήσεις συμμετοχής στις δράσεις μελισσοκομίας

Συνεχίζονται μέχρι 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράταση στην ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής έως 28/12/2018

Παράταση στην ψηφιακή υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής έως 28/12/2018.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο των Γεωργικών Συμβούλων

Την απόφαση αυτή έλαβε η Δοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει μέχρι σήμερα εκδηλωθεί και του πλήθους των σχετικών αιτημάτων

Παρατάθηκε η αποστακτική περίοδος

Παρατάθηκε η αποστακτική περίοδος για τους διήμερους.

Παράταση στην προθεσμία παράδοσης της κορινθιακής σταφίδας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία παράδοσης της ξηρής κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 2018.

Αιτήσεις ενίσχυσης από ελαιοπαραγωγούς για τις καταστροφές λόγω καιρού το 2017

Τις δυνατότητες να καλύψουν μέρος των πληγεισών καλλιεργειών τους, έχουν ελαιοπαραγωγοί του Δήμου Τρικκαίων.

Τί θα γίνει με τις απογραφές αιγοπροβάτων ;

Η κοινοποίηση της απογραφής στην Κτηνιατρική υπηρεσία θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία της απογραφής και σε καμία περίπτωση μετά τις 15 Δεκεμβρίου