Προθεσμίες

Εως τις 23 Ιανουαρίου οι δηλώσεις ζημιάς στο Ηράκλειο

Καλούνται να υποβάλλουν στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ οι παραγωγοί των οποίων το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο υπέστη ζημιά.

Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου οι δηλώσεις ζημιάς στο Ρέθυμνο

Ωστόσο, οι παραγωγοί μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Νέα προθεσμία για δηλώσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτοφίας

Νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων εφαρμογής έτους 2016 .

Νέα παράταση για τις Δηλώσεις Συγκομιδής οινοστάφυλων

Έως τις 15/1/2017 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής ψηφιακών Δηλώσεων Συγκομιδής σύμφωνα με εγκύκλιο του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ.

Παράταση κατάθεσης των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 10 Νοεμβρίου 2016 και με τη νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Υποχρεωτική ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση επιχειρήσεων και οργανισμών

Μέχρι 15/1 η υποβολή της δήλωσης για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έως την 15η Ιανουαρίου 2017.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο οι εξοφλήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης

Αναφέρει ότι οι οφειλόμενες πληρωμές ύψους 156 εκατ. ευρώ από την πλευρά του υπουργείου προς τους δικαιούχους θα εξοφληθούν μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2017.

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής μέχρι 15/1/2017, επεξεργασίας/εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων

Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας .

Παράταση οριστικοποίησης ηλεκτρονικών αιτήσεων για νέους γεωργούς

Παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στην Πιερία έτους 2014

Εχει αναρτηθεί η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2014.