Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης του μέτρου 5.1 του ΠΑΑ 2014 -2020 έως 9 Οκτωβρίου

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α

Παράταση διαβούλευσης για τα ακτινίδια

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου

Μέχρι 24/9 η ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΤΤ για τις Δηλώσεις Αποθεμάτων

Θα παραμείνει προσβάσιμη από τους χρήστες για τυχόν διορθώσεις, έως τις 24/9/2018.

Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου η πληρωμή του 70% της βασικής ενίσχυσης των αγροτών

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πληρωθεί το 20% των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2017.

Δόθηκε παράταση για το Μέτρο 9 και για τα Σχέδια Βελτίωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την 01η /10/2018.

Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 123Α στη Δράση 421

Η καταληκτική ηµεροχρονολογία, υποβολής των αιτηµάτων τελικής πληρωµής αρµοδίως είναι, η 28η/09/2018.

Παραλαβή δελτίων των προγραμμάτων αγροτικής εστίας ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως 31 Αυγούστου

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν στα ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους, μέχρι τις 31/8/2018.

Υποχρεωτική Δήλωση των κυψελών διαχείμασης από τους Μελισσοκόμους

Πρέπει να υποβάλλεται μεταξύ της 1 Σεπτεμβρίου και της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μέχρι 31 Αυγούστου η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά

Με την παράταση που δόθηκε, οι παραγωγοί όλης της χώρας, διευκολύνονται στην τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων χωρίς να χάσουν την δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων που τους αναλογούν.

Παρατάσεις στις υποβολές προγραμμάτων απο το ΥΠΑΑΤ

Επίσης παράταση δόθηκε και στο Μέτρο 9 επιδότηση για σύσταση νέων ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών.