Προθεσμίες

Δόθηκε νέα παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους

Από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Ξεκινούν οι δηλώσεις αποθεμάτων Οίνου & Γλεύκους

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στήριξης του Μέτρου 5.1

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α.

H πληρωμή της Γ’ δόσης του Επιδόματος Παιδιού θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουλίου

Καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή  20 Ιουλίου και ώρα 23:59 για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της Γ’ Δόσης του Επιδόματος Παιδιού.

Δόθηκε παράταση στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ

Εως τις 31 Αυγούστου 2018 , αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/07/2017. 

Παράταση προθεσμίας καταβολής των έως 31-12-2016 εισφορών των ασφ/νων π. ογα

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Δόθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων στήριξης, για το μέτρο 5.1

Την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως τις 31/07/2018.

Μέχρι 29 Ιουνίου η πληρωμή για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά τις 29 Ιουνίου 2018 δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές το 2017.

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΕΠ έως τις 18/6/2018.