Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση στο Μέτρο 123Α στη Δράση 421

Η καταληκτική ηµεροχρονολογία, υποβολής των αιτηµάτων τελικής πληρωµής αρµοδίως είναι, η 28η/09/2018.

Παραλαβή δελτίων των προγραμμάτων αγροτικής εστίας ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως 31 Αυγούστου

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν στα ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους, μέχρι τις 31/8/2018.

Υποχρεωτική Δήλωση των κυψελών διαχείμασης από τους Μελισσοκόμους

Πρέπει να υποβάλλεται μεταξύ της 1 Σεπτεμβρίου και της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μέχρι 31 Αυγούστου η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά

Με την παράταση που δόθηκε, οι παραγωγοί όλης της χώρας, διευκολύνονται στην τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων χωρίς να χάσουν την δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων που τους αναλογούν.

Παρατάσεις στις υποβολές προγραμμάτων απο το ΥΠΑΑΤ

Επίσης παράταση δόθηκε και στο Μέτρο 9 επιδότηση για σύσταση νέων ομάδων και οργανώσεων Παραγωγών.

Δόθηκε νέα παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Χορήγηση ολιγοήμερης τεχνικής παράτασης.

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους

Από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Ξεκινούν οι δηλώσεις αποθεμάτων Οίνου & Γλεύκους

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στήριξης του Μέτρου 5.1

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α.