Προθεσμίες - ΡΟΗ Ειδησεων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων