Προθεσμίες

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αποθεμάτων οίνου και γλεύκους      

Προθεσμίες

Από την 1η Αυγούστου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Προθεσμίες

Ξεκινούν οι δηλώσεις αποθεμάτων Οίνου & Γλεύκους      

Προθεσμίες

Οι δηλώσεις αποθεμάτων για το 2018 και στο εξής θα γίνουν μέσω ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Προθεσμίες

Προθεσμία καταβολής εισφορών Ιουνίου 2018 για τους αγρότες      

Προθεσμίες

Έως τις 10 Αυγούστου παρατείνεται.

Προθεσμίες

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στήριξης του Μέτρου 5.1      

Προθεσμίες

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α.

Προθεσμίες

H πληρωμή της Γ’ δόσης του Επιδόματος Παιδιού θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουλίου      

Προθεσμίες

Καλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή  20 Ιουλίου και ώρα 23:59 για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή της Γ’ Δόσης του Επιδόματος Παιδιού.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ      

Προθεσμίες

Εως τις 31 Αυγούστου 2018 , αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α, κατά τη συνεδρίασή του στις 12/07/2017. 

Προθεσμίες

Παράταση προθεσμίας καταβολής των έως 31-12-2016 εισφορών των ασφ/νων π. ογα      

Προθεσμίες

Οι ως άνω ασφαλισμένοι καλούνται να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων στήριξης, για το μέτρο 5.1      

Προθεσμίες

Την παράταση υποβολής (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, μέσω του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως τις 31/07/2018.

Προθεσμίες

πρώτη Προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία

ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Νέος καινοτόμος τρόπος δράσης

Υψηλή αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες

Αυξημένη πρόσοδος

από την

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.