ΑΙΧΜΕΑΣ: για την παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ

18 Μαΐου, 2015
ΑΙΧΜΕΑΣ: για την παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκε η δυνατότητα παρέκκλισης σε ό,τι αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο Οσδε έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, μετά και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2015.  Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για να μην υποστούν οι αγρότες μας, τις συνέπειες των καθυστερήσεων λόγω των αλλαγών και των δυσκολιών εφαρμογής του πρώτου έτους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

 Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα τους χειρισμούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΑΙΧΜΕΑΣ, που από την πρώτη στιγμή και με συνεχή ενημέρωση προς τους συναδέλφους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ανέδειξε τις δυσκολίες και την κρισιμότητα της φετινής διαδικασίας του Οσδε, η οποία αποτελεί και τη μοναδική αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στους παραγωγούς μας. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και δεν επιτρέπονται λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις που μπορεί να στερήσουν «χρήμα» στους αγρότες μας από την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων. Οι αγρότες γνωρίζουν καλά ότι: Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας Α και Β στην επαρχία της Λιβαδειάς, πέτυχε ποσοστά επιτυχίας στις πληρωμές για το Ο.Σ.Δ.Ε του 2014 στο 96,4%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχειά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  Έχει την οργάνωση, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την εμπειρία που μπορούν να εγγυηθούν την ορθή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς μας. Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση του συναδέλφου αγρότη, για όλα τα θέματα που μπορεί να τον απασχολούν δεν αποτελεί δωρεάν παροχή υπηρεσίας αλλά υποχρέωση.

Όπως:
Ενημέρωση για την Νέα Καπ 2015-2020 

Ενημερώνει εγγράφως για την πορεία των δικαιωμάτων του κάθε παραγωγού από το 2015 έως το 2020 ,

Ενημέρωση για τη Διαφοροποίηση Καλλιεργειών και την Αναδιάρθρωση αυτών, 

Ενημέρωση για την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

Ενημέρωση για ένταξη στις Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα:

-Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις (Βιολογικά, Νιτρορύπανση, Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) ,

-Γεωργικοί Σύμβουλοι Σχέδια Βελτίωσης Νέοι Αγρότες Επενδυτικά Προγράμματα για την Αποθήκευση – Τυποποίηση – Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων Επενδυτικά Προγράμματα Ομάδων Παραγωγών .

 

Δείτε περισσότερα για:
Ενιαία Ενίσχυση
Δηλώσεις
Οσδε

Επικαιρότητα