Το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς.

«Η κατάσταση που επικρατεί στους συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική. Από τους 6.500 κεταγεγραμμένους συνεταιρισμούς λειτουργούν μόνο 1.042 εκ των οποίων μόνο οι 18 εμφανίζουν κύκλο εργασιών πάνω από 10.000.000 ευρώ», δήλωσε ο κ. Αποστόλου, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ,  που στοχεύει στο «να εξαλείψουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συντελέσει στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος... και να βοηθήσουμε τους αγρότες να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσμια αγοράς, δημιουργώντας υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις».

 Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου που για ένα μήνα θα τελεί υπό διαβούλευση είναι:

 1. Το ξεκαθάρισμα και εξυγίανση της υφιστάμενης κατάστασης στον συνεταιριστικό χώρο.
 2. Διευκόλυνση για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού
 3. Διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού
 4. Αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών
 5. Αλλαγή στη δομή του συνεταιριστικού κινήματος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 6. Δημιουργία πλαισίου για τη δημιουργία Ομάδων Οργανώσεων παραγωγών
 7. Καθορισμός τους πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων
 8. Ιδρυση Ομάδων διαχείρισης και προστασία προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕΓ/ΕΠΙΠ
 9. Ενίσχυση της συνεταιριστικής εκπάιδευσης
 10. Δημιουργία αγροδιατροφικών συμπράξεων σε επίπεδο περιφέρειας
 11. Θέσπιση συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
 12. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

 «Η έννοια του συνεταιρίζεσθαι έχει απαξιωθεί στο σύνολο της ελληνικής περιφέρειας», δήλωσε ο κ. Αποστόλου, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου για τις νέες δράσεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων «την απαγόρευση κατάληψης δημόσιας αιρετής θέσης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, πριν παρέλθουν 3 χρόνια από την εκλογή τους σε θέση μέλους του ΔΣ και την κατάργηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων».

Δείτε επίσης