Ανάγκη τροποποίησης – συμπλήρωσης καταστατικού Αγροτικών Συνεταιρισμών

14 Μαρτίου, 2017
 Ανάγκη  τροποποίησης – συμπλήρωσης καταστατικού Αγροτικών Συνεταιρισμών

Πρόσθετη ανάγκη εν όψει της τροποποίησης των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών με βάση τον ν. 4384/2016 προκύπτει,αφού με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/ 22. 12.2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις) που αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016  προβλέπεται:

«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας  προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό….».

Σύμφωνα με την άνω διάταξη, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν τροποποιήσει τα καταστατικά τους, οφείλουν να  συντάξουν το άρθρο, που αναφέρεται στις αρχαιρεσίες.

Συνεπώς της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες προεδρεύει Δικηγόρος και όχι Δικαστικός λειτουργός.

Δείτε περισσότερα για:
Συνεταιρισμοι
Αγροτικοι

Επικαιρότητα

«35 χρόνια σταθερής ανοδικής πορείας του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων»

Η παραγωγή έφτασε τους 4.300 τόνους για την βαρελίσια ΦΕΤΑ ΠΟΠ, το γίδινο τυρί, την ΦΕΤΑ ΠΟΠ δοχείο παράλληλα με τα υποπροϊόντα- ξηρή μυζήθρα, γιαούρτι, Αφίρι, Ανθότυρο βούτυρο- αλλά και της συσκευασ...