Αγροτοσυνεταιριστές κατά ευρωβουλευτών για τέλος ελέγχων


Έντονες επικρίσεις συνεταιριστών της Ευρώπης απέναντι στους ευρωβουλευτές, που ψηφίζουν για την επιβολή τέλους, στους αγρότες και τους αγροτοσυνεταιριστές,  για τα έξοδα ελέγχου κι επιθεωρήσεων, ώστε να μειωθεί το πεδίο των επίσημων ελέγχων.
Το θέμα αυτό αφορά επίσημους ελέγχους στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των ζώων και των φυτών, των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Ο γενικός γραμματέας της  Copa – Cogeca, Πέκα Πεσόνεν  προειδοποίησε ότι αυτό είναι απαράδεκτο . Τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες και οι συνεταιρισμοί τους είναι ήδη αντιμέτωποι με μεγάλες κι αυξανόμενες προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος των εισροών , τα υψηλά πρότυπα παραγωγής , δαπανηρές κανονιστικές υποχρεώσεις και μάλιστα θα πρέπει να προσαρμόζονται στις αυξημένες απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και σημείωσε ότι θα επιβαρύνει περισσότερο το κόστος παραγωγής και τον ίδιο τον παραγωγό.

Η ευρωπαϊκή συνεταιριστική οργάνωση κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιβληθούν τέλη στους γεωργούς και τους συνεταιρισμούς τους.

Στον αντίποδα τόνισε ότι η αναγνώριση των ιδιωτικών συστημάτων διασφάλισης που είναι ήδη σε ισχύ κι έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα θα συμβάλει στην περαιτέρω απλούστευση των επίσημων ελέγχων και την αποφυγή διπλών ελέγχων.
 

Δείτε επίσης