Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Νέος Οινοποιητικός συνεταιρισμός στη Σάμο

Ο νέος συνεταιρισμός πρόκειται να αποτελέσει καθολικό διάδοχο της ιστορίας και της οινικής παράδοσης της Σάμου.

Ευρωπαϊκή γεωργία και τα τρόφιμα

Οι επιλογές πολιτικής για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Συνεργασία του Α.Σ ΑΙΧΜΕΑΣ με γεωπόνο

Θα ασχολείται με όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας που αφορούν γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Οι συνεταιρισμοί μοιράζονται τα οράματά τους για την αγορά

Οι εκπρόσωποι των οινοποιητικών συνεταιρισμών από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία .

Τι είδους φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών χρειαζόμαστε

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ή συνεργασία, δεν περιορίζονται στην κοινή εκπροσώπηση, ούτε το «καλύτερα μαζί» ταυτίζεται με το «όλοι» μαζί, καλύτερα.

Επέκταση του ΘΕΣγάλα σε καταστήματα, προϊόντα και διανομή

Η είσοδος του ΘΕΣγάλα στην αγορά της Αθήνας, σηματοδότησε την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου του Συνεταιρισμού στη βάση δύο πυλώνων

Σχέδιο Καταστατικού για συζήτηση από τα ιδρυτικά μέλη της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις Αρχές της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα εργασίας του νέου φορέα εκπροσώπησης των συνεταιρισμών

Η ολιγομελής αρχική ομάδα ειδικών που θα στελεχώσει τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ.

Υπό ίδρυση η«νέα ΠΑΣΕΓΕΣ»

Αποτελεί τον δεσμευτικό οδηγό ίδρυσης του νέου κεντρικού συνεταιριστικού φορέα.

Επτά διεθνείς συνεταιριστικές αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης

Η ΚΕΟΣΟΕ, για την ενημέρωση των μελών της στο πλαίσιο του εκ του νόμου σκοπού της.

Οι Συνεταιριστές προσέχετε!

Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στην κορυφαία τους οργάνωση ΠΑΣΕΓΕΣ.