Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

ΑΣ Λήμνου: Απαράδεκτη η μη καταβολή της στρεμματικής ενίσχυσης

Για την διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας σε όλους τους δικαιούχους

«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ και η σύσταση των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ.

Ο συνεταιριστικός θεσμός

Επί 10 χρόνια δεν υπήρξε ανεξάρτητο βήμα για τα θέματα των συνεταιρισμών.

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες

Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί όταν διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα της εφορίας.

Η μάχη για τους Αμπελουργούς και τη Σαμιακή κοινωνία θα κερδηθεί

Για την διατήρηση της «Αναγκαστικότητας», δηλαδή του Νομικού Πλαισίου μέσω του οποίου ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1934 έως και σήμερα.

Διάκριση πλεονασμάτων – κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Από 1-1-2014 και μετά δεν διευκρινίζει ρητά ότι κατισχύουν οι εν λόγω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του ν. 2810/00 έως την 1.1.2014

Προτάσεις ΣΕΚ στο σχεδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς

Παρατηρήσεις – προτάσεις ΣΕΚ επί του νομοσχεδίου αγροτικοί συνεταιρισμοί μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου .

Η ελληνική γαλακτοπαραγωγή σε τροχιά καταστροφής

Οι τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις απειλούν με αφανισμό μεγάλο αριθμό Ελληνικών εκμεταλλεύσεων.

ΑΣ Διόνυσος:«Να μας επιτρέψουν να παράγουμε και ν’ αναπτυχθούμε»

Σε άμεσο κίνδυνο τίθεται η επιβίωση των αμπελοκαλλιεργητών του νομού Καρδίτσας.

Κλειδί ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών

Ο γαλλικής έμπνευσης θεσμός των ομάδων παραγωγών, μορφή συλλογικής δράσης των αγροτών.

Παράνομη η “τήρηση” βιβλίων Αγροτών από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., σεβόμενη την εύλογη ανησυχία των μελών συναδέλφων, με το υπ. Αριθμό 026/08.03.2016 έγγραφο της, ζήτησε επίσημη ενημέρωση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για το αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος Αγροτικός Συνεταιρισμός με Άδεια Λογ