Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Η πορεία των ελέγχων των τριτοβάθμιων οργανώσεων των αγροτών

Παρατηρήσεις των υπηρεσιών που διενήργησαν τους ελέγχους · ΠΑΣΕΓΕΣ · ΓΕΣΑΣΕ · ΣΥΔΑΣΕ

Συνεργασία Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ με την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ για την παράδοση Βάμβακος

Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣΓΗ προχώρησε σε συμφωνία με την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ για την παράδοση της φετινής παραγωγής σύσπορου Βάμβακος των μελών του

Medoc Export: 10 χρόνια λειτουργίας και αλληλουποστήριξης εμπορικής ομάδας

Ο 80 ετών οινοποιητικός συνεταιρισμός της Saint-Brice (Saint - Yzans de Médoc) στη Γαλλία υπέστη την βία χαλαζοπτώσεων την 9η Ιουνίου του 2014.

Θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών

Μια από τις πιο σημαντικές διαρθρωτικές πολιτικές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των σύγχρονων μορφών οργάνωσης των αγροτών.

O συνεταιριστικός όμιλος Val d'Orbieu πωλεί δύο chateaux

Η συγχώνευση δύο κύριων συνεταιριστικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών του Languedoc (VAL D'Orbieu και UCCOAR) το 2012, δημιούργησε το μεγαλύτερο συνεταιριστικό γκρούπ στη Γαλλία.

Copa-Cogeca :δεν είναι αρκετά τα μέτρα για το εμπάργκo

Οι παραγωγοί απειλούνται με αφανισμό καθώς οι τιμές έπιασαν πάτο.

Η ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων, επανέφερε το θέμα της διάκρισης πλεονασμάτων και κερδών στους συνεταιρισμούς

Η διάκριση αυτή είναι διεθνώς σεβαστή και βέβαια από την ΕΕ και τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Οι γαλλικοί συνεταιρισμοί καινοτομούν για να βοηθήσουν την εγκατάσταση νέων αμπελουργών

"Αύριο, ο αγώνας δεν θα εστιαστεί περισσότεροστην τιμή, αλλά στον έλεγχο των προμηθειών"

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί με αμπελοοινικό αντικείμενο προς τους συνεταιρισμένους αμπελουργούς

Η μετατροπή αυτή γίνεται με την αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπελουργών, οι οποίοι είναι μέλη του συνεταιρισμού μας, δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων .

Στον εισαγγελέα Αγροτικός Συνεταιρισμός για πλαστά τιμολόγια

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα έργα και της ημέρες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που αυτή υπήχθη σε καθεστώς εκκαθάρισης.