1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

Διακεκριμένοι ομιλητές στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

Ένα συνέδριο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο και σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς βασική στόχευσή του είναι η διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

Με στόχο της διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας

Με στόχο της διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα, την υγεία, τη βιομηχανία, την καινοτομία και όλους εκείνους τους παραγωγικούς τομείς .

«Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία και Πολίτες»

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρυζιού “Το Ρύζι είναι η Ζωή μας”

Ο Σύνδεσμος Ορυζόμυλων Ελλάδος (ΣΟΕ)  ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 με πρωτοβουλία στελεχών στον κλάδο Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Τυποποίησης  Ρυζιού.

«Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας»

Στη φετινή θεματολογία είναι: το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο νέος στρατηγικός διάλογος.

7ο ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Το φετινό Συνέδριο εστιάζει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, μέσω υιοθέτησης υπεύθυνων πρακτικών και εφαρμογής προγραμμάτων  εταιρικής  κοινωνικής ευθύνης.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Πρώτα βήματα στις διεθνείς αγορές»

Οι θεματικές ενότητες του βασικού συνεδριακού κορμού καλύπτουν πληθώρα θεμάτων σχετικά με την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μετά το μνημόνιο.