Προϊόντα Αλιείας

Απαγόρευση αλιείας χελιού

Η απαγόρευση ισχύει σε ετήσια βάση για όλους τους τύπους αλιείας και σε όλα τα στάδια της ζωής του είδους.

Ο θάνατος των ψαριών στο φράγμα Αποσελέμη

Ο θάνατος των ψαριών στο φράγμα Αποσελέμη οφείλεται σε έντονο παρασιτισμό που αναπτύχθηκε σε σημεία όπου έχουν υποχωρήσει τα νερά και τα ψάρια.

Οι αναλύσεις για τα νεκρά ψάρια στο φράγμα Αποσελέμη

Τα αποτελέσματα του συνόλου των αναλύσεων επιβεβαιώνουν ότι η θνησιμότητα των ψαριών σχετίζεται με έντονο παρασιτισμό από το πρωτόζωο Ichthyobodo sp.

Απαγόρευση της θήρας στην Παμβώτιδα

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων ανανεώθηκε για πέντε ακόμα έτη η απαγόρευση θήρας στην Παμβώτιδα.

Θα «επικηρύξει» τον λαγοκέφαλο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του πολλαπλασιασμού του πληθυσμού του λαγοκέφαλου στις θάλασσες μας.

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα Ημαθίας

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 9η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8ηπρωινή   μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8η πρωινή.

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τις παραπάνω 5.,6. Προσκλήσεις είναι η 31-12-2021 ή έως την εξάντληση της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων.

Επενδυτικά προγράμματα στην αλιεία

Επενδυτικά προγράμματα στην αλιεία

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού

Παράνομη αλιεία: η ΕΕ αίρει την κίτρινη κάρτα για την Ταϊβάν

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Ταϊβάν κατά τα τελευταία τρεισήμισι έτη για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).