Ανανέωση της άδειας αλιείας επαγγελματικών σκαφών

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Κέρκυρας ενημερώνει τους αλιείς, ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι η υποχρέωση τους σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4647/2019 (Α΄204), συνεχίζει και ισχύει. Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όλους τους αλιείς, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών κάτω των 10 μέτρων που η επαγγελματική άδεια αλιείας τους σκάφους τους έληξε 31/12/2019 και έχουν ολοκληρώσει την υποχρέωση τους για καταχώρηση της αλιευτικής τους παραγωγής για τα έτη 2018-2019 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) να προσέλθουν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να ανανεώσουν την άδεια τους, μέχρι 10/04/2020.

Οι ανανεώσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού 10:00-12:00 και έχοντας την άδεια αλιείας σκάφους και την άδεια εκτέλεσης πλόων . Τηλ. Επικ. Κ. Λιμεναρχείου Κέρκυρας 2661365200. Το λιμεναρχείο θα πραγματοποιεί την ανανέωση αφότου διασταυρώσει την ύπαρξη του Αριθμού Μητρώο Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) στον τελευταίο πίνακα που εστάλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Επισυνάπτεται το αρχείο xls του Υπουργείου για να αναζητήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος αλιέας το σκάφος του. Στον πίνακα δεν περιέχονται τα σκάφη που η άδεια τους λήγει το 2020 ούτε τα σκάφη που έχουν υπάρξει σε παλαιότερο πινάκα του ΥΠ.Α.Α.Τ. Για επικοινωνία απευθείας με το ΥΠ.Α.Α.Τ. 2109287-158, -156, -134.

Δείτε τον πίνακα

Δείτε επίσης