Αλιεία: Απαγορευτικό στα ποτάμια της Ηπείρου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, τέθηκε απαγορευτικό αλιείας ιχθύων (εκτός πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών.
Η απαγόρευση ισχύει επίσης σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων από 1η έως 31 Μαΐου 2020.

Η απόφαση, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Δείτε επίσης