Μέχρι τις 12/3 παρατείνεται το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Δημοσιοποιήθηκε Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη νέων δικαιούχων (ενίσχυση πενταετίας) στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας (δράση 1.1 του μέτρου 214 - Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις).
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πενταετία ενίσχυσης της δράσης, ορίστηκε η 12η Μαρτίου  2012.

Εξαιρέθηκε τελικά η μηδική από τις αροτραίες καλλιέργειες.(σελ. 7).  Οπότε δεν απαιτείετε για παραγωγούς μηδικής με χωράφια που βρίσκονται σε περίοδο προσαρμογής να θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων υποχρεωτικά μία φορά την περίοδο προσαρμογής.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση στο επισυναπτόμενο αρχείο

Δείτε επίσης