Που μπορείτε να πιστοποιήσετε τα βιολογικά προϊόντα

28 Φεβρουαρίου, 2012
Που μπορείτε να πιστοποιήσετε τα βιολογικά προϊόντα

Οκτώ οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης για τα βιολογικά προϊόντα λειτουργούν στην Ελλάδα.

Αυτοί είναι:

http://www.dionet.gr/ ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.bio-hellas.gr/ ΒΙΟHELLAS A.E. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.qways.gr/ Διαδρομές Ποιότητας Α.Ε.- QWays Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.a-cert.org/ aCert Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.irisbio.gr/ IRIS Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.greencontrol.gr/ Πράσινος Έλεγχος - Θωμάς Μισαηλίδης Ο.Ε. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.bio-geolab.gr/ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

http://www.gmcert.gr/ GMCert-Μεσογειακή Πιστοποίηση Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Επικαιρότητα