«Έχει βαλτώσει το φράγμα Ασιτών-Πρινιά»

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διαδικασία αδειοδότησης του φράγματος Ασιτών-Πρινιά  αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης,  με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου και Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη.

 

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Το φράγμα Ασιτών-Πρινιά είναι ζωτικής σημασίας για περιοχές του ν. Ηρακλείου υψηλής παραγωγικότητας γεωργικής γης. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο εν λόγω έργο, το οποίο φαίνεται να έχει «…κολλήσει» στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Ειδικότερα, ενώ η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του Φράγματος έχει εκδοθεί από το 1995, το έργο έχει «βαλτώσει». Παρότι έχουν συνταχθεί τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες για τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις, δεν έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και απαιτείται ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

 

Το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, υποβάλει στις 2 Οκτωβρίου 2015 στο Τμήμα Περιφερειακού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης το φάκελο ΜΠΕ στα πλαίσια της σύμβασης «Ανανέωση και Τροποποίηση Περιβαλλοντικής Μελέτης & Τεύχη Δημοπράτησης Φράγμα Ασιτών-Πρινιά». Συγκεκριμένα, ο φάκελος ζητεί την έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων ώστε να προχωρήσει η απαιτούμενη αδειοδότηση του έργου του φράγματος.

 

Μετά από καθυστέρηση σχεδόν δύο ετών, το Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εξέτασε την προαναφερόμενη ΜΠΕ, απαντά με το από 20-07-2017 έγγραφό του επισημαίνοντας τις παρακάτω «αδυναμίες» της ΜΠΕ:

α) Επειδή οι περιβαλλοντικοί όροι που εκδόθηκαν για το έργο έχουν λήξει, πρέπει να γίνει ξανά η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης επισημαίνοντας ότι «… δεν πρόκειται για ανανέωση και τροποποίηση περιβαλλοντικής μελέτης, όπως εσφαλμένα αναφέρεται ως τίτλος του έργου».

β) Προκειμένου να τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου, θα πρέπει η δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του, σε όλη τη διάρκεια ζωής του, να είναι μικρότερη από το όφελος που θα προκύψει λόγω της αύξησης της παραγωγής (όπως αυτή εκτιμηθεί από αγροοικονομική μελέτη).

γ) Θα πρέπει τα σχέδια του έργου που θα τους υποβληθούν να είναι σε ψηφιακή μορφή και γενικά να πληρούν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές (όπως, θεωρημένες μελέτες και σχέδια).

δ) Μπορούν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις ως προς τη θέση, το μέγεθος και την τεχνολογία σε περίπτωση που μετά τον υπολογισμό της δαπάνης κατασκευής του έργου, κριθεί σκόπιμη η υλοποίησή τους.

ε) Θα πρέπει ο φορέας του έργου να υποβάλλει και την πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου αυτή απαιτείται.

 

Από την ανάγνωση του προαναφερόμενου εγγράφου καθίσταται σαφές ότι με τα σημερινά δεδομένα του φακέλου, ως έχει υποβληθεί, και σε περίπτωση που δεν γίνουν τα ανωτέρω α-ε που αναφέρει, δεν πρόκειται το αρμόδιο Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Σ. να δώσει την έγκρισή του για την έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Αυτή η «εξέλιξη» στο έργο μεταφράζεται σε επιπλέον καθυστέρηση στην ήδη υπάρχουσα και για άγνωστο χρονικό διάστημα.

 

Η ολιγωρία και οι καθυστερήσεις δημιουργούν, μεταξύ άλλων, και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ζητήματα με τις περιβαλλοντικές μελέτες με αποτέλεσμα ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής και για τον πρωτογενή τομέα του ν. Ηρακλείου να έχει βαλτώσει και να κινδυνεύει να χαθεί».

 

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αντιμετωπισθούν τα προαναφερόμενα ζητήματα και να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο;

2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την αδειοδότηση του έργου του φράγματος Ασιτών – Πρινιά;».

Δείτε επίσης