‘’Χάνονται οι επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγρότες λόγω λανθασμένου χαρακτηρισμού των αγροτεμαχίων τους ως δασικές εκτάσεις’’

Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, θέτει το ζήτημα των καθυστερήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών στην ορθή καταγραφή των δασικών εκτάσεων στη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ένα από τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται είναι ότι οι αγρότες που δικαιούνται επιδότησης, χάνουν το δικαίωμα αυτό, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, λόγω του ότι το σύστημα δεν ενημερώνεται σωστά και έγκαιρα και ως αποτέλεσμα τα αγροτεμάχια τους φαίνονται να αποτελούν δασικές εκτάσεις.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποδίδει τις επιδοτήσεις στους αγρότες, πρέπει να επιληφθούν άμεσα επί του θέματος και οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να λάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, καθώς το πρόβλημα χρονίζει.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

‘’ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη

2) Αγροτικής Ανάπτυξης, κο Μαυρουδή Βορίδη

 

Θέμα: «Μη απόδοση των δικαιούμενων επιδοτήσεων των αγροτών της Χαλκιδικής λόγω καθυστέρησης στην εκκαθάριση των δασικών χαρτών»

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο οι αγρότες υποβάλουν τη λεγόμενη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης αγροτών και στην πλατφόρμα υπάρχει χάρτης ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων.

Το 2017, έτος κατάρτισης δασικών χαρτών, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, (ΥΠΕΝ), έστειλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τους χάρτες που του είχαν υποβληθεί από τις εκάστοτε αρμόδιες Δ/νσεις Δασών, οι οποίοι δεν ήταν εκκαθαρισμένοι με υπαίτια καθυστέρηση των αρμοδίων Δ/νσεων Δασών, με αποτέλεσμα αγροτεμάχια του Ν. Χαλκιδικής  να φαίνονται ως δασικές εκτάσεις.

Την 1η Νοεμβρίου 2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωσε τους αγρότες ότι, σε περιπτώσεις που επιλέξιμες εκτάσεις εμπλέκονται σε δασικές κατηγορίες των κυρωμένων Δασικών Χαρτών, οι σχετιζόμενες ενισχύσεις θα υπολογιστούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι παραγωγοί έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο "Δασικοί Χάρτες & ΟΠΕΚΕΠΕ - Εργαλεία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών". 

 

Τα εν λόγω αγροτεμάχια, που χάνουν το δικαίωμα επιδότησης, υπάγονται στην περίπτωση της εγκυκλίου 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι περιοχές του δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αντιρρήσεις, ούτε να κάνουν κάποια περαιτέρω ενέργεια και τελούν υπό νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης" (σελ. 5 του επισυναπτόμενου αρχείου "Δασικοί χάρτες και ΟΠΕΚΕΠΕ"). Επομένως, μιλάμε για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται από ενέργεια ή παράλειψη του εκάστοτε παραγωγού, καθώς πρέπει να διεκπεραιωθεί με ευθύνη των αρμόδιων Αρχών, πράγμα το οποίο δυστυχώς συνεπάγεται την έλλειψη σαφούς  χρονοδιαγράμματος.


Στην ως άνω εγκύκλιο, συγκεκριμένα, αναφέρεται πως "οι εκτάσεις που παρουσιάζονται ως δασικές στην παλαιά κατάσταση και μη δασικές στην πρόσφατη (ΔΑ), οι οποίες αποτελούν οριστικά παραχωρητήρια, διανομές και αναδασμούς της αγροτικής νομοθεσίας, τελούν σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή αλλαγής του χαρακτήρα τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν  εν συνδυασμό με τις δασικές διατάξεις, δεν υφίσταται υποχρέωση, ούτε ανάγκη για υποβολή αντιρρήσεων, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο ανατροπής του περιεχομένου του δασικού χάρτη, ο οποίος έχει καταγράψει πραγματική κατάσταση (α/φ έτους 1945), που δικαιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας" (σελ. 2 του επισυναπτόμενου αρχείου "Οδηγίες για περιοχές του αναρτημένου δασικού χάρτη").

Το πρόβλημα, παρόλ’ αυτά, ανάγεται και σε άλλες περιπτώσεις, πλην της ανωτέρω , όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί καλούνται να υποβάλουν φάκελο με τη μεταβολή στην κατάσταση του αγροτεμαχίου τους ώστε να αποχαρακτηριστεί ως δασικό και να ενεργοποιηθεί το δικαίωμά τους σε επιδότηση.

Εν κατακλείδι, μιλάμε για ένα γενικευμένο πρόβλημα της Χαλκιδικής όπου λόγω της καθυστέρησης των αρμόδιων Αρχών και της συνεπεία αυτής λανθασμένης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει την αρμοδιότητα της καταβολής των επιδοτήσεων, τα δικαιώματα αυτά (επιδοτήσεις) χάνονται, γιατί όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο περί διαδικασιών Χορήγησης Ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων έτους 2019, (κεφάλαιο 5 - Καθεστώτα Ενίσχυσης. παρ. 5.3 - Καθεστώτα βασικής ενίσχυσης υποπαρ. 5.3.6 - Μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης) "ως μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα που οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα θεωρούνται ο αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν ενεργοποιείται από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιπτώσεων (σελ. 46 του επισυναπτόμενου αρχείου "Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2019).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί,

  1. Σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επισπευσθεί η εκκαθάριση των δασικών χαρτών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών της Χαλκιδικής, ώστε τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο, να μην εμφανίζονται ότι περιέχουν δασικές εκτάσεις και να δίδεται η δικαιούμενη επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
  2. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να επισπευσθεί η γενικότερη διαδικασία αξιολόγησης κατατεθέντων φακέλων, για αγροτεμάχια που με επιμέλεια των αγροτών πρέπει να αποχαρακτηριστούν δασικά και απόδοσης των επιδοτήσεων, ώστε να μην παρέρχεται η ως άνω προβλεπόμενη διετία και να μην καταλήγουν τελικά τα χρήματα αυτά στο εθνικό απόθεμα

Ο ερωτών Βουλευτής Χαλκιδικής

Απόστολος Πάνας’’

Δείτε επίσης