# ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΕ: Π. Κόκκαλης για για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Π. Κόκκαλης για για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών

Στην ερώτηση τονίζεται το τεράστιο κόστος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, ενώ ζητούνται από την ΕΕ τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων