Αδειοδοτηση

Επιχειρήσεις

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων

Ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.


Απλοποίηση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων

Τέλος, ξεκίνησε η συζήτηση για τον μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού, για τον οποίο υπάρχει συμφωνία επί της αρχής.

Συνάντηση κτηνοτρόφων για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ενημερωτική συνάντηση με τους κτηνοτρόφους της περιοχής σχετική με την Αδειοδότηση των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων .

«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

Με τις ρυθμίσεις αυτές απλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων, περιορίζεται η γραφειοκρατία και διευκολύνονται οι συναλλαγές στην κτηματαγορά.

Στη σωστή κατεύθυνση το νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δύο καινοτομίες του νέου πλαισίου που μεταθέτει τους ελέγχους από το στάδιο έκδοσης της άδειας σε εκείνο της λειτουργίας της επιχείρησης .

Κ. Χατζηδάκης :για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων

Η δουλειά αυτή βασίζεται σε συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλων των συναρμόδιων υπουργείων με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα και για τις χρήσεις γης.