Αφρωδης

Υγεία & Διατροφή

Ενημέρωση σχετικά με προληπτική ανάκληση αφρώδους οίνου

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση αφρώδους οίνου, Ιταλικής προέλευσης.


Oι αφρώδεις οίνοι έχουν ανοδικές τάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αν και οι πωλήσεις κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μειωθεί συνολικά κατά το τρίμηνο που έληξε στα μέσα Ιουλίου.