Αμπέλι

Ζίτσα τρύγος 2015:Καλή συγκομιδή, ενδιαφέρον για αμπελοκαλλιέργεια, αύξηση τιμών

Η παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά ήταν πολύ καλή, χωρίς προσβολές από ασθένειες.

Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου ΠΕ Σερρών

Νέο κατάλογο οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που επιτρέπονται να καλλιεργούνται στην ΠΕ Σερρών .

Επίσπευση της καταγραφής των ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες στην Κρήτη

Σύσκεψη στην Περιφέρεια παρόντος του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ φορέων - αγροτών .

Η εικόνα της αμπελουργικής Ελλάδας πριν την έναρξη του τρύγου

Η εφαρμογή των Capital Controls είναι πιθανό ότι θα επιδράσει με αρνητικό τρόπο στις συναλλαγές .

Πληρωμή παραγωγών για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων

Συνολικά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των παραγωγών 286.337 ευρώ.

Η Περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί 80 εκ. ευρώ από την Ε.Ε. για την αναμπέλωση

Η Κρήτη διεκδικεί 80 εκ. ευρώ για την αναμπέλωση αρχικά 25 χιλιάδων στρεμμάτων

«Ο Αμπελουργικός τομέας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ»

Σύσταση ομάδων παραγωγών & παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων αμπέλου

Ανενεργά Δικαιώματα Αναφύτευσης Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Τα χορηγούμενα Δικαιώματα Αναφύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους για φύτευση νέων αμπελώνων ή να μεταβιβαστούν έως 31/12/2015

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Μαΐου 2015.