Αμπέλι

Τα αμπέλια που μετακινήθηκαν

Όλα είναι φαινόμενα σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, αλλά και γενικότερα τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, καθώς η γη μετακινείται υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τη φύση των πετρωμάτων και των εδαφών της.

Χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας σε καρποφόρα δένδρα και αμπέλι

Τα προληπτικά αυτά μέτρα έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις πολυετείς καλλιέργειες.

Παρατάθηκε η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων σταφυλιών

Παράταση της ημερομηνίας για την συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων.

Ιδιαίτερη χρονιά για την αμπελουργική περιοχή του Αμυνταίου

Το 2014 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερη χρονιά για την αμπελουργική περιοχή του Αμυνταίου.

Διαχείριση του Ευρωπαϊκού αμπελουργικού δυναμικού

Η τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τις άδειες φύτευσης.

Αμπελουργικό εισόδημα 2013 στη Γαλλία: 54.700 € κατά μέσο όρο

Στο Languedoc-Roussillon, την Provence-Alpes-Côte d'Azur και τις Rhône-Alpes, τα κέρδη προ φόρων θα είναι ελαφρώς υψηλότερα.

Διεθνής αναγνώριση πό τον OIV στο βιβλίο «Άμπελος και Οίνος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο»

Στην κατηγορία «Ιστορία και Λογοτεχνία» το βραβείο απέσπασε το βιβλίο της Κας Στ. Κουράκου Δραγώνα «Άμπελος και Οίνος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο».

Αμπελουργικές διαρθρώσεις: μια πηγή αυξανόμενης ανησυχίας για τους γαλλικούς συνεταιρισμούς

Παράλληλα το κόστος γης έχει αυξηθεί κάθετα από τους επενδυτές και δεν επιτρέπει την αγορά γης από τους συνεταιρισμένους παραγωγούς.

"Αμπέλι και κρασί στην Ελλάδα: μια ζωντανή ιστορία χιλιετιών με πολύ μέλλον!"

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη διαχρονική δυναμική της ελληνικής αμπελουργίας και οινοποιίας και να καταγράψει τις αντίστοιχες προκλήσεις και προοπτικές.