# ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Γ. Τσιρώνης: χάνονται πάνω από 300 εκατομμύρια από την ελληνική οικονομία, επειδή τα πετάμε
ΒΟΥΛΗ

Γ. Τσιρώνης: χάνονται πάνω από 300 εκατομμύρια από την ελληνική οικονομία, επειδή τα πετάμε

«Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του ΕΟΑΝ και άλλες διατάξεις».