# ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μπαταρίες…συνεδριάζουν
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι μπαταρίες…συνεδριάζουν

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Συσσωρευτών Re-Battery AE, διοργανώνει θεματική εκδήλωση με θέμα: «Ο οικονομικός χώρος της μπαταρίας από την εισαγωγή μέχρι την ανακύκλωση» .