Αναπτυξη

Τρεις προκλήσεις για την ανάπτυξη σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τρεις είναι οι κομβικές έννοιες για την παραγωγική ανασυγκρότηση: καινοτομία, εξωστρέφεια και επενδύσεις έντασης γνώσης.

Συνάντηση για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Υποσχέθηκε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκχώρησης των πόρων στις Περιφέρειες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ενίσχυση της παραγωγικότητας για τη συμπεριληπτική ανάπτυξη»

Ο Γ. Σταθάκης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη «νέα τεχνολογική επανάσταση».

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ

Οι εργασίες της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ, θα ξεκινήσουν στις 09:30 π.μ.

Είναι ώρα για τομές και για ρήξεις

Τώρα είναι η ώρα και για τολμηρές τομές και για ρήξεις με όσους κερδίζουν από την μιζέρια.

H Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης δημιουργεί νέους αναπτυξιακούς δρόμους

Tρεις νέους αναπτυξιακούς δρόμους για τις επιχειρήσεις ανοίγει στην Ελλάδα η Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης .

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων εφαρμογής έτους 2015

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2007-2013, Μέτρο 214: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις .

Θέσεις εραγασίας σε Αναπτυξιακή Τράπεζα στο Παρίσι

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), με έδρα το Παρίσι.

Βεβαιώσεις αναγνώρισης πληρωμών για τους επενδυτές του ΠΑΑ

Θα πρέπει να κάνουν αίτηση στην υπηρεσία που έχουν καταθέσει το αίτημα πληρωμής.

«Η ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου μέσω των νέων εργαλείων του Π.Α.Α»

Η ανάπτυξη ενός αειφόρου παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών.

Σημαντικός μοχλός για την αγροτική οικονομία το ΠΑΑ 2014-2020

Θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.