Αναπτυξη

Ανάπτυξη αναμένει η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων

Το 64% υποστηρίζει ότι οι μισθοί διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Η Κομισιόν ενέκρινε 24 ΠΑΑ επιπλέον

Τα 24 προγράμματα που εγκρίθηκαν αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας

Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη ανάκαμψης

Απαιτείται περαιτέρω δράση σε επίπεδο πολιτικής για την επιστροφή σε αυτοσυντηρούμενη ανάκαμψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 18 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης είναι ο λεγόμενος 2ος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Tο πρόγραμμα έχει πανελλαδικά προϋπολογισμό περίπου 4 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια ευρώ.

''Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό και Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό επίπεδο''

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το τελευταίο εξάμηνο του 2014 ήταν τελικά ασθενέστερη

«Η παγκόσμια οικονομική επίδοση ήταν απογοητευτική το 2014, με ανάπτυξη χαμηλότερη από την αναμενόμενη, και μολονότι η αφερεγγυότητα έχει μειωθεί στις περισσότερες αγορές, παραμένει σε υψηλά και πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα.

Αυξήθηκαν οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις της ΕΕ

Επενδύσεις στην Έρευνα & την Ανάπτυξη : κλειδί για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015

Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Ανάπτυξη 2,9% το 2015 για την Ελλάδα

Πτωτική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία από 27,5% το 2013 θα μειωθεί στο 26,8% το 2014.

Θα λειτουργήσει Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξη στην Κρήτη

Το Κ.Α.Α. όπως έγινε γνωστό, θα καλύπτει τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης των αγροτών, της μεταφοράς τεχνολογίας-καινοτομίας, των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.