Ανεργία

Οικονομία

Eurostat: Η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας τον Ιανουάριο 2019

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) ανήλθε στο 39,7% τον Ιανουάριο από 39,8% το Δεκέμβριο.


ΟΟΣΑ: Η αύξηση των μισθών παρέμεινε περιορισμένη παρά τη μείωση της ανεργίας

Οι θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας.

Στο 20,1% το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2018 ανήλθε σε 20,1% έναντι 22,1% τον Μάρτιο του 2017

Σε 20,8% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2018 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2018 ανήλθε σε 20,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 22,6% τον Φεβρουάριο του 2017 .

Παρατάθηκε το πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων της επιχείρησης ΕΒΖ

Τα πρόσωπα αυτά προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας θα έπρεπε να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2016.

Νέο πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 21,7% το ποσοστό ανεργίας το μήνα Μάιο

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάιο του 2017 ανήλθε σε 21,7% έναντι 23,6% τον Μάιο του 2016 .

Eurostat: Στο 22,5% η ανεργία στην Ελλάδα

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν 7,8% τον Μάιο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017 και από 8,7% το 2009 Μαΐου 2016.