Ανθρακα

ECO-Δράσεις

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει νέα όρια εκπομπών CO2 για τα φορτηγά

Η πρώτη νομοθεσία της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 από βαρέα οχήματα εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια περιορισμού των αυξανόμενων εκπομπών από οδικές μεταφορές.

Σ. Φάμελλος: «Απαραίτητη μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικών εκπομπών άνθρακα για το 2050»

ECO-Δράσεις

Σ. Φάμελλος: «Απαραίτητη μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικών εκπομπών άνθρακα για το 2050»

"Η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κρατήσει τον ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών και να παραμείνει αξιόπιστη και προσηλωμένη στους στόχους".


Σ. Φάμελλος: "Υποστηρίζουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα"

Η χώρα μας υποστηρίζει τις προσπάθειες για μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μείωση των εκπομπών CO2 και τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία»

Το έργο «Κυκλική Οικονομία από τη Βόρεια στη Νότια Ευρώπη» που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2015.

Μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας σε καύσιμο μόνο νερό και το φως

Η μέθοδος, η οποία θα μπορούσε μελλοντικά να εφαρμοστεί σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εμβολιάζουν ζώα κατά του άνθρακα στη Βάρνα

Ο άντρας μολύνθηκε στη διάρκεια της επεξεργασίας του κρέατος μολυσμένης αγελάδας.

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα πλοία

Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σταθεροποίηση των παγκοσμίων εκπομπών άνθρακα

Τα ενθαρρυντικά νούμερα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της Κίνας να αναπτύξει την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας