Απε

Συμμετοχή όλων των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου για τη μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ

Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών από τις αρχές της ανάπτυξής του στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια σειρά από θετικές εξελίξεις, σε οικονομικό και αναπτυξιακό κυρίως επίπεδο.

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Οι αποδόσεις των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η ρυθμιστική Αρχή εφόσον αποφασιστεί να υπάρξει αναπροσαρμογή στις τιμές αποπληρωμής των μονάδων ΑΠΕ αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κόστη της επένδυσης.

Στο στόχαστρο οι “αγροτικές” ΑΠΕ και εμφύλιος για τα αιολικά

Πρόθεση των αρμόδιων υπουργείων είναι να αποζημιώσουν τις τοπικές κοινότητες που ξαφνικά βρίσκονται με μια ανεμογεννήτρια στο κατώφλι τους.

Υπεγράφη το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ενέργειας (Ενεργειακές Υποδομές, Έρευνα και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι).

Θεαματική βελτίωση για το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ

Αντιστοίχως, για το 2014 προβλέπεται περαιτέρω μείωση του ελλείμματος στα 661,50 εκατομμύρια, έναντι 1.157 εκατομμυρίων όπως υπολογιζόταν αρχικά.

ΕΛΕΤΑΕΝ:για την τιμολόγηση της αιολικής ενέργειας

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ψήφιση μιας τέτοιας διάταξης θα υπονομεύσει τις σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας.

Greenpeace:Οι καταναλωτές για άλλη μία φορά καλούνται να πληρώσουν

Να άρει τις σοβαρότερες στρεβλώσεις και επιδοτήσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να απολαύσουν φθηνότερους λογαριασμούς χάρη στις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΛΕΤΑΕΝ:Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν την ελπίδα της χώρας

Αναγκαία και επιβεβλημένη θεωρεί η ΕΛΕΤΑΕΝ την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ που αποφάσισε η ΡΑΕ, ωστόσο θεωρεί ως απαράδεκτη τη χρέωση αυτής της εξέλιξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα.

Έναρξη Πρόσβασης στο Μητρώο Πληροφοριώ​ν Λειτουργού​ντων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Το Μητρώο παρέχει τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το συνολικό πλήθος και την εγκατεστημένη ισχύ των Σταθμών Α.Π.Ε. που λειτουργούν στη χώρα.

Η Ελλάδα μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENΑ

Ο κατάλογος των χωρών που επελέγησαν ως μέλη στο Συμβούλιο IRENA για τα έτη 2013 – 2014 περιλαμβάνεται σε συνημμένο επίσημο έγγραφο του Οργανισμού.