Αυγοπαραγωγοί

Ειδήσεις

Ελληνοποιήσεις και των έλεγχοι στην αγορά του αυγού

Η εφαρμογή του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και στο αυγό και το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τις σταυλικές εγκαταστάσεις που αφορά και την λειτουργία – αδειοδότηση των πτηνοτροφικών μονάδων.