Βιολογικά

Χρήσιμα

Έως 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (παραστατικά).


ΟΠΕΚΕΠΕ: έως σήμερα η παράταση προσφυγών για τα βιολογικά

Δίνεται παράταση υποβολής ενδικοφανών προσφυγών έως και την Πέμπτη 25-7-2019.

Τα οφέλη των βιολογικών προϊόντων

Είναι τελικά τα βιολογικά τρόφιμα ασφαλέστερα, ή πιο υγιεινά από τα αντίστοιχα που φτάνουν στο ράφι μέσω της συμβατικής οδού;

Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων συγκροτείται ανά Περιφερειακή Ενότητα, μια πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών.

Οριστική νομιμοποίηση των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων

Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αγορές έχουν αυστηρά οι παραγωγοί και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Νέο ΔΣ για την Πανελλήνια ένωση βιολογικών προϊόντων

Τα προβλήματα του χώρου της Βιολογικής Γεωργίας είναι πολλά.

Στ.Αραχωβίτης: Αποτίμηση του έργου του ΥπΑΑτ και δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη που έρχονται

Στην ανακοίνωση σειράς αποφάσεων και δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη προχώρησε σήμερα ο ΥπΑΑΤ, για αρδευτικά έργα, Βιολογικά, Μεταποίηση και de minimis