Βοειδη

Υγεία & Διατροφή

Η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ

Οι σύγχρονες διατροφικές συνήθειες είναι, ίσως, οι χειρότερες στην ιστορία του ανθρώπου, με την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος να έχει αγγίξει επίπεδα ρεκόρ


Συνδεδεμένη ενίσχυση για αιγοπρόβειο, βόειο κρέας και για σηροτροφία

Δημοσιεύτηκαν στην Διαύγεια οι αποφάσεις για τον καθορισμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2018.

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών

Ο σκοπός του προγράμματος, οι φορείς ελέγχου, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις κ.ά.

Η Bayer ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων της πρωτοβουλίας Care4Cattle για την ενίσχυση της ευζωίας των βοοειδών

Τρία έργα διακρίθηκαν και έλαβαν τη σχετική επιχορήγηση της πρωτοβουλίας Care4Cattle για την υποστήριξη καινοτόμων πρακτικών που ενισχύουν την ευζωία των βοειδών .

Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών

Εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και του προγράμματος επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής.

Στόχος η δημιουργία της ελληνικής κόκκινης φυλής βοοειδών στη Δυτική Μακεδονία

Οι ενισχύσεις που θα δοθούν όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Δημήτριος Μόσχος κυμαίνονται από 22 ευρώ το κεφάλι (προκειμένου για τις αίγες), έως 200 ευρώ το κεφάλι προκειμένου για τα ιπποειδή.

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις ζώντων βοοειδών λόγω της Οζώδους Δερματίτιδας

Ζώα που μετακινούνται από περιοχές της «Προσβληθείσας Ζώνης», σε οποιαδήποτε περιοχή Κράτους Μέλους ή τρίτης χώρας.

Εστία Οζώδους Δερματίτιδας Βοοειδών στην Τουρκία

Προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος και εξάπλωση της νόσου, εφαρμόζεται προληπτικός εμβολιασμός βοοειδών κάθε ηλικίας.