Βοσκοτοποι

Υποβολή αιτημάτων κτηνοτρόφων του Ν. Λάρισας ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου

Μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στον οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας

ΠΟΓΕΔΥ κατά του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε επιστολή που απέστειλε η ΠΟΓΕΔΥ προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ «επικρίνεται η στάση του αντιπροέδρου του Οργανισμού,

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αιτήματα εκμίσθωσης βοσκοτόπων

Κτηνοτρόφοι και οι συλλογικές ενώσεις να υποβάλλουν στην Περιφέρεια αίτημα για χωροταξική ανακατανομή βοσκήσιμων γαιών.

Καταστροφή έχουν υποστεί από κάμπια οι επιλέξιμοι βοσκοτόποι

Εκτός από τη βόρεια Λακωνία έχουν προσβληθεί και άλλες περιοχές της χώρας όπως η Κοζάνη, η Αιτωλοακαρνανία, η Δράμα .

Η κατανομή των βοσκοτόπων πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθαρίζομε ότι η Περιφέρεια στη διαδικασία κατανομής των βοσκοτόπων για την Κρήτη δεν είχε καμία απολύτως ανάμιξη.

Θετικα τα αποτελέσματα του κοινοτικού έλεγχου για τα βοσκοτόπια

Αποτελέσματα κοινοτικού έλεγχου που αφορούσε υπόβαθρο, βοσκοτόπια, χωρικό επίπεδο περιοχών οικολογικής εστίασης, επιτόπιους ελέγχους πρασινίσματος και επιλεξιμότητας

Τα μέτρα για τους βοσκότοπους και γενικότερα για την κτηνοτροφία και τους παραγωγούς

Από το 2015 και πέρα συμπεριλήφθηκαν, οι φρυγανώδεις, ποώδεις και ξυλώδεις εκτάσεις, και έτσι λύθηκε οριστικά το πρόβλημα των βοσκοτόπων.

Σύσκεψη στο ΥΠΑΑΤ για βοσκότοπους- διαχείριση υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων

Ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση του προβλήματος με τη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών και την καταβολή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους

Προτάσεις του ΣΕΚ για τους βοσκότοπους

Να µη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Προτάσεις του ΣΕΚ για το θέμα των βοσκοτόπων

Ζήτησαν την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά στην κατανομή των βοσκήσιμων γαιών ,