Βοσκοτοποι

Άμεση νομοθετική ρύθμιση ζητά ο Αυγενάκης για τους βοσκοτόπους- Κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων

Πλεονεκτικότερη η πρόταση ΟΠΕΚΕΠΕ για τις άμεσες ενισχύσεις, αλλά σημαντική μείωση στα ποσά

Τσαυταρης:Για το πιλοτικό πρόγραμμα αναζωογόνησης των βοσκοτόπων

Εμείς κάναμε για πρώτη φορά αναχλόωση αυτών των βοσκοτόπων. Δηλαδή, αναζωογόνηση.