Δασικοι

Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών από το ΥΠΕΝ

Πρέπει να τονιστεί ότι στη Διεύθυνση Δασών Καβάλας αναρτάται και το τελευταίο κομμάτι του Νομού, για το οποίο δεν είχε καταρτιστεί ποτέ χάρτης.

Καμία απάντηση για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης των αγροτών που εμπλέκονται σε περιπτώσεις δασικών χαρτών

Της διασφάλισης των αγροτικών επιδοτήσεων για τους  παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια, εμπλέκονται σε ζητήματα των Δασικών Χαρτών

Σ. Φάμελλος: «Οι Δήμοι οφείλουν να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των πολιτών στους δασικούς χάρτες»

Είναι σημαντικό ότι πάνω από 250 Δήμοι έχουν βοηθήσει το έργο των δασικών χαρτών και δίνουμε χρόνο έως τις 16 Ιουλίου 2018.

Παράταση σε Δήμους και πολίτες για τους δασικούς χάρτες

Λόγω μεγάλης καθυστέρησης των δήμων και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των αγροτών

Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Ελέγξουν εάν τα προς δήλωση αγροτεμάχια τους για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων έτους 2018, εμπλέκονται χωρικά σε περιπτώσεις Δασικών Χαρτών.

Τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή των δασικών χαρτών

ιδιαίτερα σε κοινότητες χωρίς Οριστική Διανομή και την Ασάφεια Νομοθεσίας σχετικά με το αποδεικτικό χρήσης έκτασης προ του 1975.

Σ. Φάμελλος: «Η διετής αδράνεια πολλών Δήμων θέτει σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των πολιτών στους δασικούς χάρτες»

Έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 2016 και παρόλα αυτά έχουν δοθεί πολλαπλές παρατάσεις.

Τα σοβαρά Διαδικαστικά Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δασικών Χαρτών

Να τον ενημερώσουν τι θα συμβεί με τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όσων αγροτών δεν θα προλάβουν ή δεν θα μπορέσουν για τους προαναφερθέντες λόγους.

Νέα επιστολή προς Δημάρχους για το θέμα των οικιστικών ορίων στους δασικούς χάρτες

Υποχρεούνται μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 να οριοθετήσουν τα οικιστικά περιγράμματα των δήμων τους στους δασικούς χάρτες (είτε αναρτημένους, είτε προς κατάρτιση).