Δασικοι

Συνολική Τεκμηρίωση Δασικών Χαρτών 2017

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε έκταση ανάρτηση που έγινε ποτέ στη χώρα (35%), 42 χρόνια μετά τη συνταγματική επιταγή

Οκτώ ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας 28 δήμοι δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει στοιχεία στους δασικούς χάρτες

Η επτάμηνη σχεδόν διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών οδεύει προς το τέλος, αφού απομένουν μόλις 8 ημέρες για την ολοκλήρωσή της.

ΟΠΕΚΕΠΕ: για τους δασικούς χάρτες

Οι δασικοί χάρτες είναι η εκπλήρωση μιας συνταγματικής επιταγής εδώ και 40 χρόνια.

Τροπολογία για τους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί το έργο των δασικών χαρτών, εκπληρώνοντας μια συνταγματική απαίτηση περισσότερων των 40 ετών.

Περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του ΠΑΑ σε δασικού χαρακτήρα επεμβάσεις

Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ θα έχει την αρμοδιότητα για τα παρακάτω μέτρα του ΠΑΑ, συνολικής δαπάνης 301.268.200 €.

ΚΥΑ για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες και την εξυπηρέτηση των αγροτών

Η ΚΥΑ ορίζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέα ενημέρωσης των αγροτών που δηλώνουν εκτάσεις στο ΟΣΔΕ.

Αναρτήθηκαν οι επικαλύψεις αγροτεμαχίου με τους Δασικούς χάρτες

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται μέσω των κωδικών που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της αίτησης σας ή απευθυνόμενοι στο φορέα που υποβάλλατε την αίτηση.

Έκδοση ΥΑ για τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των προς κατάρτιση Δασικών Χαρτών

Τα θέματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία της τρέχουσας ανάρτησης των δασικών χαρτών στο 35% της χώρας, όπως τους αναδασμούς και τις νόμιμες πράξεις της διοίκησης.

Διευκρινίσεις για τις εκχερσωμένες εκτάσεις των δασικών χαρτών που είναι δηλωμένες στο ΟΣΔΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στην αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΝ και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. το γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης .

Σε διαβούλευση το Σχέδιο του Διαγωνισμού για την κατάρτιση των νέων δασικών χαρτών

Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι 15 ημέρες και λήγει την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.

Η κυβέρνηση τους μετέτρεψε τους δασικούς χάρτες σε δαμόκλειο σπάθη και χαράτσι

Οι επιδοτήσεις για καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως δασικές κινδυνεύουν να χαθούν.