Δασμοι

Μείωση των κινεζικών τελωνειακών δασμών από 10% σε 5%

Η πτώση της κινεζικής κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών μετά την πολιτική κατά της διαφθοράς του 2013 έχει ήδη ξεχαστεί.

Μείωση των δασμών αγροτικών προϊόντων ζητάει η Τουρκία

Επίσης έγινε αναφορά στις δυνατότητες επενδύσεων στη χώρα μας.

«Να δοθεί ένα τέλος στις στρεβλώσεις και στις ανισότητες για τα ελληνικά αγροτικά προιόντα»

Στην περίπτωση του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Τουρκίας ενώ τουρκικά αγροτικά προϊόντα εισάγονται με μηδενικούς δασμούς.

Να αρθούν οι τουρκικοί δασμοί σε βάρος των ελληνικών αγροτικών προϊόντων

Η Τ.Ε. κάλυπτε κυρίως το εμπόριο στα βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες

«Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»

Προτάσεις μείωσης δασμών που θίγουν τα αγροτικά προϊόντα μας, λόγω δυνατότητας αθρόων εισαγωγών

Είναι αυτονόητο ότι η κυοφορούμενη κατάργηση των δασμών σε σημαντικά αγροτικά προϊόντα μας θα ενθαρρύνει τις αθρόες εισαγωγές.

Η Κίνα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς

Το Κρατικό Συμβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο της Κίνας, ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση

Μειώνονται οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές της ΕΕ από την Ουκρανία

Περίπου το 98% των δασμών που επιβάλλονται στους Ουκρανούς που εξάγουν σίδηρο, χάλυβα, γεωργικά προϊόντα και μηχανήματα στην ΕΕ θα καταργηθεί