Δικαιώματα

Προθεσμίες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή των αιτήσεων θεραπεία για το εθνικό απόθεμα

Η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.


Δόθηκε παράταση για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης

Άρχισε η διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2019

Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet. 

Οι νέοι αγρότες του 2009 θα διεκδικήσουν δικαστικώς τα δικαιώματά τους

Οι νέοι αγρότες του 2009 που επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικώς τα δικαιώματά τους (πριμ και εθνικό απόθεμα) .

Αυξάνεται έως το 50% η αξία των δικαιωμάτων των νέων αγροτών

Τροποποιείται το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων.

Δόθηκε παράταση για την Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης έτους 2018

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 ως την Δευτέρα, 2/7/2018.

Έναρξη της Διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2018

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

Το 2018 χρονιά αποφάσεων για αλλαγές στον ΕΛΓΑ

Βαγγέλης Αποστόλου: Είμαστε σε θέση μάχης για τη νέα ΚΑΠ